Question: Welke datingsite meeste succes?

Parship komt het beste uit de test. In onze vergelijker die verderop deze pagina staat, vind je nog een aantal scorende datingsites. Datingsites scoren namelijk beter dan dating-apps als Tinder, met als reden: minder doelloos gechat. Op datingsites spreekt men veel makkelijker af doordat het serieuzer genomen wordt.

Welke datingsite is volledig gratis?

Top 7 Gratis DatingsitesHappy Pancake. Deze datingsite is over komen waaien uit Scandinavie. Knuz. Knuz is 100% gratis en heeft al meer dan 650.000 leden gehad is haar geschiedenis. Paiq. Datic.be. OkCupid.

Reach out

Find us at the office

Oefelein- Phipps street no. 17, 89907 Riyadh, Saudi Arabia

Give us a ring

David Consolino
+31 692 267 606
Mon - Fri, 9:00-19:00

Reach out